Zakażenie

Źródłem zakażenia jest człowiek chory na ospę wietrzną. Wirus przenoszony jest:
6
Uznaje się, że wykwity ospowe (wysypka) mogą być źródłem zakażenia aż do momentu wytworzenia się w ich miejscu strupka.
3,5
Zakażenie wirusem ospy wietrznej
* Konsultacja: Dr n. med. Ernest Kuchar

Zobacz
powikłania

O co pytają mamy?
PL/VAR/0036a/13
PL/VAR/0036a/13(2)
O CO PYTAJĄ MAMY?