Odpowiedzi udziela dr n. med. Brygida Adamek, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W jakim wieku dzieci
chorują na
 ospę wietrzną?

Ponad 83% wszystkich zachorowań w 2013 roku w Polsce dotyczyło dzieci do 9. roku życia. Dlatego tak ważna jest wczesna profilaktyka w postaci szczepień ochronnych.15

?