Działania niepożądane

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.14

Zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych, wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel. (22) 492-13-01,
fax (22) 492-13-09

Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu

lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy.