Ospa wietrzna nie musi
być częścią dzieciństwa

Przewiń, aby dowiedzieć się więcej

5 faktów o ospie wietrznej,
które warto znać

>Kliknij strzałkę, aby poznać 5
informacji na temat ospy wietrznej
 

Co to jest ospa wietrzna?

Ospa wietrzna to często występująca i wysoce zakaźna choroba wywoływana przez wirus ospy wietrznej i półpaśca1.
W większości przypadków choroba ta występuje u dzieci, choć może rozwinąć się u osób w dowolnym wieku4.

Chociaż ospa wietrzna jest zwykle uważana za łagodną chorobę wieku dziecięcego, nie zawsze jest to regułą.
Może powodować ciężkie powikłania u1:

  • noworodków,
  • niemowląt,
  • kobiet w ciąży,
  • osób dorosłych,
  • osób z osłabionym układem odpornościowym (z powodu chorób takich jak nowotwory i zakażenie HIV lub stosowania leków obniżających odporność, np. steroidów).

Jak przenosi się ospa wietrzna?

ospa wietrzna
Z jednej osoby na drugą na drodze
bezpośredniego kontaktu1,4
ospa wietrzna
Z jednej osoby na drugą poprzez wdychanie cząstek znajdujących się w powietrzu1

Czy wiesz, że...

Jeśli Twoje dziecko wejdzie w bliski kontakt z osobą zakażoną, to ryzyko zachorowania na ospę wietrzną wynosi 90%5?

ospa wietrzna
 

Jakie są objawy ospy wietrznej
i kiedy się pojawiają?

Poznaj przebieg ospy wietrznej

Pierwszym krokiem jest zakażenie
wirusem ospy wietrznej i półpaśca1.

Początek objawów1.

Pojawia się swędząca wysypka na twarzy,
owłosionej skórze głowy, tułowiu
i kończynach.
Nasilenie wysypki może być
łagodne do intensywnego.

Wykwity na skórze szybko przechodzą w pęcherzyki wypełnione płynem1,6.

Pęcherzyki wysychają
i pokrywają się strupami.

Wykwity zwykle całkowicie się goją
w ciągu ok. 16 dni6.

Niektóre wykwity po podrapaniu
mogą pozostawiać trwałe blizny3.

Pierwszy krok
 
 

Jak długo dziecko będzie
zakażać innych ospą wietrzną?

Człowiek chory na ospę wietrzną może zakażać osoby z otoczenia na 2 dni przed pojawieniem się wysypki, co oznacza, że dziecko może zarazić się od osoby bez widocznych objawów.
Po zakażeniu chorzy mogą zakażać inne osoby aż do czasu kiedy wszystkie wykwity pokryją się strupkami (trwa to zazwyczaj około 5 dni od momentu pojawienia się wykwitów)2,4.

 
 

Takie są fakty: ospa wietrzna może
stanowić zagrożenie dla zdrowia1

Ponieważ ospa wietrzna jest wysoce zakaźna, zakażone dzieci nie mogą
chodzić do szkoły. Taka przymusowa izolacja może trwać ponad tydzień2.

Czas spędzony w izolacji, podobnie jak w czasie innych chorób, może mieć wpływ nie tylko na dziecko, ale również na rodzinę i znajomych!

Czy wiesz, że...

Ospa wietrzna może uniemożliwić udział w uroczystościach rodzinnych, a także realizację planów urlopowych, np. podróże samolotem? Wiele linii lotniczych nie pozwala na podróżowanie dzieciom z chorobami zakaźnymi4.

Ospa wietrzna może również prowadzić
do poważnych powikłań zdrowotnych

W większości przypadków ospa wietrzna ma łagodne nasilenie, a chorzy odczuwają swędzenie, są drażliwi i zdenerwowani. W 2–6% przypadków ospa wietrzna może jednak powodować poważne powikłania zdrowotne1,8.

ospa wietrzna
Zakażenia bakteryjne wysypki1,8
ospa wietrzna
Zapalenie mózgu1,8
ospa wietrzna
Zakażenie ucha i problemy
z narządem równowagi1,8
ospa wietrzna
Powikłania ze strony
układu oddechowego88

U osób dorosłych choroba ta ma często cięższy przebieg niż u dzieci9.Powstają wówczas większe i wyraźniejsze blizny, obserwuje się także większe prawdopodobieństwo wystąpienia zapalenia płuc (najczęstsze powikłanie)1,9. Kluczowe znaczenie dla zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa ma izolacja chorych i ograniczenie ich kontaktów zwłaszcza z kobietami w ciąży oraz osobami z osłabionym układem odpornościowym9.

Rocznie odnotowuje się na świecie 4,2 miliona przypadków hospitalizacji z powodu ciężkich powikłań1.

 
 

Zalecenia i przeciwwskazania
przy ospie wietrznej

Jak pomóc dziecku choremu na ospę wietrzną? Przydatne wskazówki2,4,12:

Zaleca się:

Podawać dziecku dużo płynów,
aby uniknąć odwodnienia

Osłaniać dziecku na noc dłonie,
aby zapobiegać drapaniu

Obciąć dziecku paznokcie

Kąpać dziecko w letniej wodzie
i delikatnie osuszać jego ciało ręcznikiem

Ubierać dziecko w luźne ubrania

W przypadku planowanego wyjazdu wakacyjnego samolotem powiadomić linie lotnicze o zachorowaniu i ustalić możliwe warunki odbycia lotu - wiele linii lotniczych nie wyraża zgody na transport osób chorych zakaźnie

Przeciwwskazania:

Unikać kontaktu dziecka z osobami z osłabionym układem odpornościowym zwłaszcza z kobietami ciąży i noworodkami

Nie należy stosować ibuprofenu, chyba że tak zaleci lekarz, ponieważ może to spowodować poważne skóry

Nie należy stosować aspiryny u dzieci
wieku poniżej 16 lat

Chore dziecko nie powinno uczestniczyć
w zajęciach przedszkolnych czy szkolnych ani towarzyszyć rodzicom, gdy załatwia się codzienne sprawy

 

Jak mogę zapobiegać zachorowaniu mojego dziecka na ospę wietrzną?

Ospa wietrzna nie musi być cześcią dzieciństwa!

Ospa wietrzna może być bardzo nieprzyjemna dla dziecka, ponieważ może wiązać sie ze swędzącą wysypką, pozostawieniem trwałych blizn oraz nieobecnością w szkole3.

Ospa wietrzna może też wpływać na Twoje życie jako rodzica ze względu na nieobecność w pracy lub konieczność zorganizowania opieki nad dzieckiem oraz pokrycia dodatkowych kosztów7!

Czy wiesz, że można uchronić dziecko przed niedogodnościami związanymi ospą wietrzną? Najlepszą metodą zapobiegania ospie wietrznej jest szczepienie10.

ospa wietrzna
Porozmawiaj z lekarzem na temat sposobów zapobiegania ospie wietrznej, w tym na temat szczepień

Jak można leczyć ospę wietrzną?

Czy ospę wietrzną można leczyć antybiotykami?

Antybiotyki stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Ponieważ ospę wietrzną wywołuje wirus, nie można jej leczyć antybiotykami1.

Czy istnieje lek na ospę wietrzną?

Tak, dostępne są leki przeciwwirusowe i immunoglobuliny, choć są kosztowne i przynoszą minimalne korzyści osobom niewykazującym objawów innych chorób. Są one jednak zalecane tylko w przypadku rozsianej ospy wietrznej, pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, osób z osłabionym układem odpornościowym lub pacjentów z ciężkimi powikłaniami1.

Jeżeli dziecko aktualnie choruje na ospę wietrzną lub podejrzewasz, że mogło mieć kontakt z wirusem, można podjąć pewne kroki, aby zminimalizować ryzyko zakażenia członków rodziny:

  • regularne pranie ubrań i pościeli dzieci4,
  • dbanie o to, aby Twoje dzieci nie dzieliły się zabawkami, jedzeniem ani sztućcami11.
ospa wietrzna