Rodzaje powikłań

U większości dzieci ospa wietrzna ma łagodny
przebieg, jednakże czasem może prowadzić
do groźnych powikłań i konieczności pobytu w szpitalu.
Do powikłań ospy wietrznej należą:1,6

1. Zakażenia bakteryjne skóry

 • Naciek zapalny
 • Płonica przyranna
 • Ropne zapalenie skóry
 • Ropień1

2. Zakażenia układu oddechowego

 • Wirusowe zapalenie płuc
 • Wtórne bakteryjne zapalenie płuc1

3. Powikłania neurologiczne

 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • Zapalenie mózgu oraz móżdżku
 • Drgawki nie związane z gorączką
 • Ataksja móżdżkowa13,21

4. Zapalenie układu trawiennego

 • Zapalenie żołądka
 • Zapalenie jelit10